Husrens

Hva gjør jeg?


Mange mennesker opplever at det er mye støy i huset sitt. Dette er støy som kommer fra noe annet enn det blotte øyet kan se, men som kommer som støy, skygger, lys som blinker, varmetap og forskjellige sinsstemninger for å nevne noe. Min jobb er å finne ut hva disse energiene er og hjelpe deg til å få stillhet og ro i hjemme ditt. Det jeg opplever er at en eller flere avdøde er der for å gi viktige beskjeder og at etter disse beskjedene er overlevert så blir det som regel stille. 


Jeg opplever at det i hovedskak er 3 forskjellige energityper som skaper denne støyen. 


1: Sjeler fra åndeverden

Avdøde som prøver å få kontakt for å overbringe beskjeder. Det er ingen vits å prøve å sende de over eller rense bort da de alltid vil være rundt deg for å hjelpe deg videre. De vil bare støye mer frem til de har fått formidlet det de ønsker å si. Som regel er dette avdøde som beboerene i huset kjenner. Ofte opplever jeg at jeg blir kontaktet fordi et barn er redd for det de ser. Dette er helt naturlig at barn oppfatter mer enn voksne da de ikke har blitt avlært evenen til å sense det som ikke kan sees med det blotte øye. Det samme gjelder dyr. Jeg overbringer alltid beskjeder under en husrens.


2: Menneskelige avtrykk 

Dette er energier fra mennsker eller hendelser som har skjedd i huset. Sykdom setter kreftige energier. Det samme gjør sorg, frykt osv. I tillegg kan det vært hendelser i huset som har vært traumatiserende og satt har satt energetiske avtrykk.   


3: Vaktmester 

Dette er en avdød som har tilknytning til bostedet på en eller annen måte. Det behøver ikke være en du har kjent, men en som har et ønske om at eiendommen skal bli godt tatt hånd om og at du skal være trygg. Dette er en resurs som du kan benytte deg av og jeg vil fortelle deg mer om hvordan du kan utnytte denne resuresen uten at det vil være en belastning i hjemmet ditt.


Jeg tar husrens via zoom/telefon eller ved personlig opmøte.


Kontakt meg gjerne så jeg kan se om det er noe jeg kan hjelpe deg med slik at du har et godt hjem å bo i!Ditt hjem skal være et sted hvor du kan slappe av og ha det harmonisk. Det er også et sted hvor du skal sette grenser og selv bestemme hva som skal slippe inn. Jeg vil lære deg med enkle verktøy hvordan du skal gjøre det etter jeg har utført en rens!